Ai o întrebare?
Am trimis mesajul Închide

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundația Friends for Friends, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Ion Brezoianu nr. 4, et. 4, mansardă, sector 5, adresă de email hello@ffff.ro, CIF 25066884, (în continuare, „Fundația”), cu susținerea financiară acordată de Fundația Româno Americană, din donațiile cetățenilor americani pentru cei români, (www.rafonline.org), derulează un progam denumit „Policlinica de Marketing si Comunicare” cu ajutorul website policlinicam.ffff.ro administrat de Fundație, (în continuare ”Site„) și are ca obiective atât furnizarea de informații către orice persoană interesată privitor la Programul Policlinica de Marketing si Comunicare dar si la cursuri online pentru o intelegere mai buna a comunicarii cât și punerea la dispoziția membrilor (persoane fizice) asociaților și/sau fundațiilor aflate în relații contractuale cu Fundația Româno Americană a unor cursuri de intelegere mai buna a comunicarii, ocazie cu care Fundația colectează și prelucrează date cu caracter personal.

Obiectivul prezentei informări este de a vă ajuta să înțelegeți care sunt datele cu caracter personal prelucrate de Fundație, în ce scopuri le putem prelucra și care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră.

Prelucrarea de către Fundație, în cadrul activității sale, a datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, „Regulamentul general privind protecția datelor”, în limba engleză „General Data Protection Regulation”),

Pentru orice informații suplimentare și neclarități vă puteți adresa doamnei Danina Arsene la numărul de telefon 0751751979 sau la adresa de email danina.arsene@ffff.ro

Putem modifica oricând prezenta informare, dar orice modificare semnificativă pentru dumneavoastră vă va fi adusă la cunoștință în cel mai scurt timp.

Definiții

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

A. Ce date cu caracter personal putem colecta

 1. numele și prenumele dumneavoastră;
 2. adresa de email (n.s., dacă include nume și prenume);
 3. adresa IP;
 4. alte date cu caracter personal, de la caz la caz (de ex, numărul de telefon).

B. De unde putem colecta date cu caracter personal. Temeiul juridic al prelucrării. Scopurile în care putem prelucra date cu caracter personal.

 1. Direct furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Prin completarea fomularului de înscriere disponibil pe Site la Secțiunea www.policlinicaelearning.ro Fundația prelucrează cu acordul dumneavoastră date cu caracter personal din categoria celor menționate la Secțiunea A, pct. 1, 2 și/sau 4, în principal, pentru a vă permite crearea unui cont pe Site și ulterior accesul dumneavoastră la cursurile comunicate public de Fundație numai după logarea pe Site prin contul creat, acces care nu poate fi efectuat prin intermediul Site-ului fără ca dumneavoastră să ne transmiteți date cu caracter personal din categoria celor menționate la Secțiunea A, pct. 1 și 2.

      Pentru accesarea și/sau vizitarea Site-ului nu trebuie să ne comunicați aceste date, vizitarea Site-ului nefiind condiționată de furnizarea lor.

Datele cu caracter personal menționate la Secțiunea A, pct. 1 și 2 pot fi prelucrate ulterior de Fundație și pentru a vă contacta ulterior în scopul obținerii acordului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal după cum se arată la pct. 2 din prezenta secțiune.

 1. În baza consimțământului dumneavoastră. Fundația prelucrează date cu caracter personal din categoria celor menționate la Secțiunea A, pct. 1, 2 și/sau 4 în scopul informării (marketing) cu privire la alte proiecte și/sau programe dezvoltate de Fundație cu susținerea financiară acordată de Fundația Româno Americană care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră .
 2. Date obținute prin modulele cookie. Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați, prin intermediul motorului de căutare (eng., “browser”) folosit de dumneavoastră. Fișierele cookie sunt apoi trimise de motorul de căutare înapoi la server-ul site-ului originar la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site care recunoaște acel cookie, fiind astfel colectate date cu caracter personal care vă vizează. Fundația folosește 2 (două) categorii de module cookie: cookie-uri strict necesare, care vă permit să utilizați funcțiile majore de pe Site-ul și care ne ajută să îmbunătățim experiența dumneavoastră pe Site, și cookie-uri de analiză, pentru care este necesar consimțământul dumneavoastră prealabil, care ne permit să vă oferim ulterior conținut adaptat intereselor dumneavoastră. Aflați mai multe detalii aici, Politica privind fișierele de tip cookie și a produselor oferite de Google Inc., despre cum Fundația poate utiliza aceste module.
 3. Date pe care Google le colectează automat. Dorim, de asemenea, cu consimțământul prealabil al dumneavoastră, să folosim servicii de promovare a Site-ului în rețeaua de căutare și de analiză web cu privire la utilizarea Site-ului de către dumneavoastră oferite de Google Inc. prin produsele Google AdWords si Google Analytics. Aflați mai multe detalii aici, Politica privind fișierele de tip cookie și a produselor oferite de Google Inc. despre cum Fundația poate utiliza aceste produse.

C. Destinatarii/ categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Fundația poate divulga, pune la dispoziție și transfera datele cu caracter personal colectate, în special următorilor destinatari/categorii de destinatari:

 1. fondatori și/sau organe de conducere ale Fundației, salariați și/sau colaboratori responsabili cu desfășurarea progamului „Liceele agricole – Campanie de comunicare”, prin intermediul Site-ului;
 2. furnizori de servicii de găzduire web și de administrare Site;
 3. consultanți în domeniul protecției datelor cu caracter personal și juridic;
 4. autorități, instituți și organe publice, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
 5. Fundația Româno Americană, la cererea acesteia, care poate transfera datele în afara Spațiului Economic European (European Economic Area), în Statele Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile legale incidente și aplicând măsuri de protecție adecvate. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați politica confidențialitate disponibilă pe site-ul https://www.rafonline.org/en/rafs-privacy-notice.
 6. când avem acordul dumneavoastră, către orice persoană fizică și juridică agreată.

D. Perioadele pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, astfel:

 1. datele de tipul celor indicate la Secțiunea A, pct. 1, 2 și 4 pentru o perioadă de 2 ani de la colectare;
 2. date de tipul celor indicate la Secțiunea A, pct. 1,2 și 4 prelucrate în baza consimțământului până la retragerea acestuia, pentru o perioadă de 2 ani de la retragerea consimțământului sau de la împlinirea termenului pentru care s-a acordat dreptul de prelucrare;
 3. până la soluționarea definitivă a procedurilor judiciare, dacă expirarea oricărei durate de stocare precizate la pct. 1-2 din prezenta secțiune, intervine în cursul soluționării procedurilor.

E. Alte drepturi

Vă puteți exercita dreptul de acces, la rectificare, ștergerea și restricționarea prelucrărilor datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și dreptul de vă opune la prelucrarea datelor în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, prin modalitățile prezentate în partea introductivă a prezentei informări.

Fundația vă va răspunde într-un termen de 30 de zile calculat începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s-a primit cererea dumneavoastră.

În cazul în care sunteți nemulțumit de răspunsul nostru aveți dreptul să depuneți o plângere sau reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, fax: 031 805 9602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Dacă este cazul, Fundația vă va informa, fără întârzieri nejustificate, cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal care vă privesc colectate în legătură cu vizita dumneavoastră pe Site, atunci când această încălcare este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care vă privesc nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

F. Securitate

Fundația utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și/sau colaboratorilor și procedurilor de lucru, pentru a respecta și proteja datele cu caracter personal prelucrate și pentru a asigura securitatea acestora. De asemenea, Fundația utilizează o conexiune internet securizată, criptată pentru a preveni interceptarea (https).

Serverul pe care sunt stocate datele dumneavoastră la acest moment se găsește în Romania, Bucuresti, str. Virgil Madgearu nr. 2-6, Sector 1, 014135.